Upravno vijeće

 Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Poletarac":

1. Nikolina Mišić - član, predstavnik Osnivača
2. Maja Škarić - član, predstavnik Osnivača
3. Mateo Štrbić - član, predstavnik Osnivača
4. Mateja Ivanović - član, predstavnik roditelja
5. Milomirka Posavec- član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika 

Kontakt e-mail predsjednika Upravnog vijeća: upravno.vijece@dv-poletarac.hr© 2014 Vrtić Poletarac. Sva prava pridržana.