Afričkoj djeci s ljubavlju

Božićnom humanitarnom akcijom zahvaljujući toplim srcima dobrih ljudi našeg vrtića prikupili smo i uplatili UNICEF-u 1.549,77 HRK  u projekt „Škole za Afriku“ brinući se za afričke mališane u Burkini Faso te 1.518,77 HRK u Papinska misijska djela s. Luciji Vincek redovnici Družbe karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Nigeriju. Klica humanosti neka u nama i dalje raste. Hvala Vam!
Vaši „Lavići“, „Ježići“, „Pčelice“, „Jabuka“ i Eko-etno grupa vrtića!

© 2014 Vrtić Poletarac. Sva prava pridržana.